Hibrid Çözümler

Hibrid Çözümler

Sistemde birden çok üreteç olup bunları aynı anda çalıştırabilen ve yöneten sistemlere hibrit sistemler denir.

Aynı anda rüzgar, güneş, akü, jeneratör, şebeke elektriği ve benzeri üreteçler çalışabilir. Bu sitemlerin tamamın senkron olması ve yönetilmesi gerekir ki bu işi Orbit Enerji mühendisleri çok iyi yapar.

Sistem Bileşenleri (seçmeli);


HAWT (Yatay Eksenli Rüzgar Türbini)

VAWT (Dikey Eksenli Rüzgar Türbini)

Akü

PV Solar Panel

Akü

Jeneratör

Şebeke 

Kontrol Modülü

Proje Görsel

Hibrid Çözümler