GES PROJE HAZIRLAMA VE HİBE PROGRAMLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GES PROJE HAZIRLAMA VE HİBE PROGRAMLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bilindiği gibi görev ve sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından getirdiği avantajlar nedeniyle, güneş enerjisi santrali kurulumunda proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), teknik ve finansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, her ölçekteki GES projesinin yatırım hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

ORBİT ENERJİ AŞ. HİZMETLERİ GENEL OLARAK ;

  • Üretim etkinliğinin geliştirilmesine yönelik modellerin oluşturulması ve geri dönüşüm süreleri ile ilgili teknik bilgi verilmesi
  • Farklı teknolojilerdeki modüllerin kıyaslanarak saha ölçüm sonuçları ve coğrafi koşullarına göre en doğru sistem modellenin tasarlanması
  • Gerekli izinler ve evraklar hazırlanarak ilgili dağıtım şirketinden Bağlantı Görüşü(Çağrı Mektubu) alınması
  • Tedaş Genel Müdürlüğü ne Ges Elektrik ve Statik Proje dosyasının hazırlanması ve onaylatılması
  • Dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının imzalanması
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) nın IPARD kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(KKYDP), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve diğer Kalkınma ajansların sağladığı hibe ve teşvik fonlarına ulaşmasında danışmanlık ve projelendirme hizmeti sunar.
  • Tasarım, kurulum, lojistik, işletmeye alma, çalıştırma  ve kabul işlemleri (EPC)
  • Tesislerin işletme ve bakım & onarım faaliyetlerinin yürütülmesi olarak özetlenebilir.

Proje Görsel

GES PROJE HAZIRLAMA VE HİBE PROGRAMLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ