Scada Sistemleri

Scada Sistemleri

SCADA (UZAKTAN İZLEME TAKİP, ALARM) SİSTEMLERİ

Eviricilerin çalışma verilerini, iklim-çevre şartları verilerini, tüm sistemin enerji verimliliği ve kararlılığı bilgilerini, arıza ve alarm verilerini kayıt edebilen uzaktan erişim ile izlemesi ve kontrol edilmesi sağlanan donanım ve yazılım yapısını tasarlamak, geliştirmek ve gerçeklemektir. Firma bünyesinde yeni kurulacak olan Ar-Ge birimi faaliyetlerde bulunarak, panel üstü tozlanma problemini yeni bir algılayıcı modülüne sahip SCADA tasarımı ile çözecektir. Son ürün olarak, yenilikçi özelliklere sahip, enerji verimini arttıracak olan SCADA modülleri proje ekibinin kazandığı bilgi, birikimleriyle Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde üretilecektir. Projenin çıktıları; Ar-Ge kazanımı sağlamak, özgün modülleri ilk örnek olarak gerçeklemek, pilot üretim tesis kurmak, ürünleri pazara tanıtmak ve ticarileştirmektir.

Scada sistemimizin sunduğu imkanlar;

  • Eviricilerden ölçülecek değerler ve eviricilere yönelik hata/alarm/arıza bildirimleri,
  • Hava ve çevre şartlarını gösterecek veriler,
  • Üretim sahasında verilerin toplanmasını ve sistemin kontrol edilmesini sağlayacak SCADA modülleri ve
  • Uzaktan erişim tabanlı iletişim hattının internet aracılığıyla yapılması ve istenilen uç birimden sistemi izleyecek ve kontrol edecek yazılımın gerçeklemesidir.