ÇATI GES Yatırımlarınız Bölgesel Teşvik Kapsamında!

HİBE ve Yatırım Teşvik Destekleri blog dosyamızda sadece GES ve Enerji Verimliliği yatırımlarınıza yönelik teşvik mekanizmalarını konu ediyor ve basit bir dil ile anlaşılır kılmaya çalışıyoruz.

Bu yazımız; GES Bölgesel Teşvik Uygulaması hakkında. Uygulamaların her birine yönelik detaylı yazılarımızı Yatırım Teşvik Destekleri başlığı altında bulabilirsiniz.

240 kWe ve üzeri ÇATI GES yatırımlarınız BölgeselTeşvik Kapsamında!

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar yönetmeliği üzerinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. En son yapılan 24/02/2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; Lisansız bağlantı kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü bölge yatırımları direk 4.Bölge Destek, 5 inci ve 6 ıncı bölgeler kendi bölgelerinde uygulanan Bölgesel Destek Unsurları kapsamına alınmıştır.

Bununla birlikte ayrıca; 5 Mart 2022 tarihinde 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler başlıklı 14’üncü maddesinin g bendi şu şekilde değiştirmiştir;

"g) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi" 

Yani; Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ile sanayi ve tarımsal amaçlı tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız elektrik üretim yatırımı yapma imkanı getirilmiş oldu.

Teşvik kapsamındaki GES destekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Bölge Dağılımı ise şu şekildedir;

Uygulama ise şu şekilde işlemektedir:

İlk adım olarak E-TUYS üzerinden yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir. Dilekçe, Taahhütname ve Yetkilendirme Formlarının firma imza sirküleri ile birlikte, firma KEP adresi üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait [email protected] KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Taahhütnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.
Yetkilendirme ortalama 1 gün içinde onaylanır.

Müracat işlemi sırasında yatırımınıza ait Proje Onay yazısı ve Lisansız Elektrik Üretimi Bağlantı Anlaşması'nın sunulması gerekmektedir. İşte tam burada, EPC firması olarak Orbit Enerji’nin tek vekaletinizle ve en kısa sürede yatırımınızı projelendirebileceğini ve onay mercine sunabileceğini not ediniz : )

Tüm başvuru sürecini online yürütmektedir. Ortalama 1-2 hafta içinde YTB (ytırım teşvik belgesi) temin edilebilmektedir. Yani Orbit olarak biz öyle  temin edebilmekteyiz : )

Orbit Enerji olarak yatırım yönetiminizi en avantajlı durumuma getirecek şekilde planlıyor, kapsamlı danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti sunuyoruz. Yatırımınızın karakteristiğine göre hangi teşvik sisteminden faydalanabileceğinizi görüşmek için lütfen ORBİT Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri Proje Yönetimi Danışmanlarımızla irtibat kurmaktan çekinmeyin.

 

Güneşiniz bol, enerjiniz sonsuz, çözüm ortağınız ORBİT olsun…