ÇATI GES Yatırımlarınız Genel Teşvik Kapsamında!

 

HİBE ve Yatırım Teşvik Destekleri blog dosyamızda sadece GES ve Enerji Verimliliği yatırımlarınıza yönelik teşvik mekanizmalarını konu ediyor ve basit bir dil ile anlaşılır kılmaya çalışıyoruz.

Bu yazımız; GES Genel Teşvik Uygulaması hakkında. Uygulamaların her birine yönelik detaylı yazılarımızı Yatırım Teşvik Destekleri başlığı altında bulabilirsiniz.

 

Genel Teşvik Sistemi tanımı şu şekildedir:

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Peki,  ‘Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere’ derken biz ne anlamalıyız?

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar yönetmeliği üzerinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. En son yapılan 20/8/2020 tarih ve 2846 sayılı değişikle beraber GES ve Enerji Verimliliği yatırım konuları bazı şartlara bağlanmıştır.

240 kWe ve üzeri ÇATI GES yatırımlarınız Genel Teşvik Kapsamında!

Yani; daha önce asgari yatırım tutarı ile bölgesel teşvik mekanizmasına giren GES yatırımlarına, bu karar ile beraber bölgesine bakılmaksızın asgari 240 kWe ve üzeri  kurulu güce sahip olma şartı getirilmiştir.

Teşvik kapsamındaki destekler şu şekildedir:

➢ KDV İstisnası ➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti ➢ Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygulama ise şu şekilde işlemektedir:

İlk adım olarak E-TUYS üzerinden yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir. Dilekçe, Taahhütname ve Yetkilendirme Formlarının firma imza sirküleri ile birlikte, firma KEP adresi üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Taahhütnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.
Yetkilendirme ortalama 3-4 gün içinde onaylanır.

Onay işleminin ardından yetkilendirme için belirttiğiniz kişiye bir teyit e-postası gelecektir. Bunun ardından yatırımcı bilgilerinizi sistemin istediği şekilde güncellenmesi ve tekrar bakanlık onayına gönderilmesi gerekir. Bu ikinci onayın ardından sistem üzerinden açılacak ekranlarda teşvik belgesi müracatı gerçekleştirilir.

Müracat işlemi sırasında yatırımınıza ait Lisansız Elektrik Üretimi Proje Onay yazısı sunulması gerekmektedir. İşte tam burada, EPC firması olarak Orbit Enerji’nin tek vekaletinizle ve en kısa sürede yatırımınızı projelendirebileceğini ve onay mercine sunabileceğini not ediniz : )

Yetkilendirme işleminin ardından Lisansız Elektrik Üretimi Proje Onay yazısının yanı sıra sisteme yülenmesi gereken başlıca belgeler ise aşağıda yer almaktadır. Sistem aşağıdakilere ek olarak Kapasite Raporu da isteyebilmektedir;

  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • SGK Borcu Yoktur yazısı
  • Çevre ve Şehircilik il/ilçe Müdürlüğünden ‘ÇED gerekli değildir’ yazısı
  • Vergi Levhası

 

Tüm başvuru sürecini online yürütmektedir. Ortalama 4-6 hafta içinde YTB (ytırım teşvik belgesi) temin edilebilmektedir. Yani Orbit olarak biz öyle  temin edebilmekteyiz : )

Orbit Enerji olarak yatırım yönetiminizi en avantajlı durumuma getirecek şekilde planlıyor, kapsamlı danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti sunuyoruz. Yatırımınızın karakteristiğine göre hangi teşvik sisteminden faydalanabileceğinizi görüşmek için lütfen ORBİT Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri Proje Yönetimi Danışmanlarımızla irtibat kurmaktan çekinmeyin.

 

Güneşiniz bol, enerjiniz sonsuz, çözüm ortağınız ORBİT olsun…