GES ve Enerji Verimliliği YATIRIM TEŞVİK Destekleri

ENERJİ YATIRIMI projeleriniz, yani halihazırda 15.06.2012 tarih, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ve 02.05.2017 tarih ve 26510 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak kapsamı genişletilen, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ve enerji verimliliğinin desteklenmesine yönelik yatırımlarınız için bir çok teşvik mekanizması bulunmaktadır. Bu yazımızda, GES ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar için uygulanan 3 temel teşvik  sisteminin genel çerçevesi çizeceğiz. Uygulamaların her birine yönelik detaylı yazılarımızı GES Yatırım Teşvik Destekleri dosyamızda bulabilirsiniz.

 

HER YATIRIMIN KENDİ KARAKTERİSTİĞİ VARDIR.

Enerji maliyetlerinizin bütçeniz üzerindeki yükünün hafifletmek hatta ayrı bir üretim tesisi sahibi olarak üstüne para kazanmak...Bir de bunları hibe ya da teşvik belgesi ile yaparak %70'lere varan yatırım maaliyeti avantajı yakalamak...

Kulağa harika geliyor ama bunun bir masal olduğunu düşünüyor çoğunuz. Hayır değil, bir masal değil bir sistem bu. Dolayısıyla yatırımınızı da aynı şekilde sistemli ve büyük resim içinde planlamalısınız.  Her yatırımın kendi karakteristik avantajı mutlaka vardır. 

Örneğin;

240 kWe üzeri ÇATI GES yatırımları bölgesine bakılmaksızın GENEL TEŞVİK kapsamındadır.

Yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan çatı izolasyonu / modernizasyonu vb. gibi enerji verimliliğine yönelik yatırımları ÖNCELİKLİ YATIRIM kapsamındadır.

Yatırım yeri ve yönetim organizasyonunun karakteristiği gibi avantaj sahibi ÇATI GES yatırımları BÖLGESEL TEŞVİK kapsamındadır.

Sadece bir puzzle parçası gibi kendi yatırımınızı büyük resim içinde görmeli ve ona göre planlamalısınız.

  

Destek unsurlarına kısaca değinmemiz gerekirse;

Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz veya Kâr Payı Desteği: Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:1 Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

Orbit Enerji olarak yatırım yönetiminizi en avantajlı durumuma getirecek şekilde planlıyor, kapsamlı danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti sunuyoruz.Yatırımınızın karakteristiğine göre hangi teşvik sisteminden faydalanabileceğinizi görüşmek için lütfen ORBİT Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri Proje Yönetimi Danışmanlarımızla irtibat kurmaktan çekinmeyin.