Lityum-ion ve LiFePO4 pillerin farkları nelerdir ?

    LiFePO4 ve Lityum-ion piller günümüzde en yaygın kullanılan pillerdir. Fakat LiFePO4 pilleri Lityum-ion pilin önüne geçmeye başlamıştır. Pil ömrünü göze alırsak Lityum demir fosfat piller, lityum iyon pilleri geride bırakmaktadır. Göz ardı edilemeyecek kadar yani 2 ile 3 kat daha fazla kullanım ömrüne sahiptir.  Sebebi ise lityum iyon pillerin yüksek sıcaklıklarda daha kararlı çalışmasıdır. Aşağıdaki tabloda bazı farklar belirtilmektedir;

 

PİLLER

ÖZELLİKLER

LiFePO4

LİTYUM İYON

Pil ömrü

6000-7500 cycle/16-20 yıl

500-1000 cycle/2-3 yıl

Enerji Yoğunluğu (kg başına)

90-120 Wh

150-200 Wh

Güvenlik

Lityum iyona göre daha güvenlidir.

LiFePO4’e göre güven oranı daha düşüktür.

Maliyet

Lityum iyona göre ucuzdur.

LiFePO4’e göre pahalıdır.

Kararlılık

Hızlı şarjda termal kararlılık sağlar. İçerisindeki fosfat katot sayesinde aşırı şarj esnasında yanma ve patlama olmaz.

Hızlı şarj esnasında termal kararlılık LiFePO4’göre düşüktür. Bu nedenle pilin kısa devre ve yanmasına sebep olabilir.

Deşarj Oranı

Daha yüksek deşarj oranına sahiptir. Dolayısıyla daha fazla deşarj edebilecektir.

Daha düşük deşarj oranına sahiptir.

Çevresel Etki

Çevresel etkisi lityum iyon pile göre daha düşüktür. Çünkü geri dönüşebilen malzemelerden yapılır.

Çevresel etkisi daha büyüktür. Çünkü Li-ion pilleri oluşturan maddeler biyolojik olarak parçalanmıyor ve kolay kolay geri dönüşümü sağlanmamaktadır.

                                                          LiFePO4 ve Li-ion pillerin fark tablosu