Öncelikli ve Bölgesel Teşvik Sistemi ENERJİ YATIRIMI'nızı destekliyor...

HİBE ve Yatırım Teşvik Destekleri blog dosyamızda sadece GES ve Enerji Verimliliği yatırımlarınıza yönelik teşvik mekanizmalarını konu ediyor ve basit bir dil ile anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Bu yazımız;  ‘Enerji Verimliliği’ Öncelikli Yatırımlar Teşvik Uygulaması hakkında. Uygulamaların her birine yönelik detaylı yazılarımızı Yatırım Teşvik Destekleri başlığı altında bulabilirsiniz.

Önemli olması sebebiyle öncelik verip; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tabloyu önümüze koyalım.

 

GES yatırımlarının teşvik sisteminde şarta bağlanmış olmasını GES Yatırımlarınız Genel Teşvik Kapsamında  yazımızda paylaşmıştık.

Ancak konu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı başlıklarına gelince teşvikler zenginleşiyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve ALTERNATİF ENERJİ YATIRIMLARINIZ HEM BÖLGESEL HEM DE ÖNCELİKLİ TEŞVİK KAPSAMINDA!

Konuyu örneklerle detaylandırman önce Bölgesel Teşvik Sistemini ve Asgari Yatırım Tutarı kavramlarını anlamamız gerekmektedir.

Bölgesel Teşvik Sistemi tanımı şu şekildedir: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Asgari sabit yatırım tutarı ise, uygulamalara göre şu şekilde belirlenmiştir:

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 1 Milyon 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde tabloda belirtilen desteklerden yararlanır.

Bu desteklerin açılımları GES ve Enerji Yatırımları Teşvik Desteleri yazımızda verilmiştir.

Öncelikli Yatırım teşviği kapsamında ise enerji verimliliğine yönelik alınan karar ise şu şekildedir:

 (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Öncelikli Yatırım kapsamında değerlendirilir.

 

Peki, tüm bu bilgilerin ışığı altında hangi enerji yatırımları bu teşvik kapsamına girer?

Çatı Yenilemeleri,

İşletmenin tamamına ya da bir kısmına yönelik İzolasyon Çalışmaları

Enerji tasarrufu sağlayan Makine Yenilemeleri

Hatta Bilgi-İşlem Sistem Odaları

Enerji Kontrol ve Yönetim Sistemleri

ve elbetteki Atık Yönetimi vb. yatırımınızın karakteristiğine göre değişen bir çok başlıktaki yatırım maliyetleriniz bu teşvik sistemi kapsamında desteklenebilir.

İşin kilit noktası ve özeti enerji maliyetleriniz için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeniz ve mevcut durum enerji tüketiminizin verimliliğini ve/veya kontrol yönetimini sağlamanız. 

E-TUYS üzerinden gerçekleşen başvuru süreci tamamen online yürütülmektedir.

Orbit Enerji olarak yatırım yönetiminizi en avantajlı durumuma getirecek şekilde planlıyor, kapsamlı danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti sunuyoruz. Yatırımınızın karakteristiğine göre hangi teşvik sisteminden faydalanabileceğinizi görüşmek için lütfen ORBİT Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri Proje Yönetimi Danışmanlarımızla irtibat kurmaktan çekinmeyin.

 

Güneşiniz bol, enerjiniz sonsuz, çözüm ortağınız ORBİT olsun…