Tarım Arazilerinde Şebekeye Entegre Güneş Enerji Santralleri Kurulabilir mi?

Bilindiği üzere lisansız GES kurulumları ancak çatı ve cephe uygulamaları ile mümkün olabiliyordu.

Bu kısıtlama ise özellikle tarımsal sulama amacı ile şebekeden enerji kullanan kullanıcıların şebekeye entegre GES kurmasının önünde bir engel oluşturuyordu.

Özellikle güçlü pompaları olan çiftçilerin yılın 5-6 ayı sulama yapması için harcadıkları enerji miktarları ve ödedikleri enerji bedelleri çok fazla olabiliyor.

Tasarruf amaçlı Offgrid veya solar pompa sistemi kurulduğunda ise sadece güneş varken sulama yapılabilir veya sadece gün içinde sistemden faydalanabiliyoruz. Gece sulamaları için şebekeyi kullanmak zorunda kalırız. Hatta bazı yerlerde gündüz sulaması istenmez ve bu da GES'i devre dışı bıraktırır.

Diğer taraftan, yapılan yatırımın kendisini en hızlı şekilde amorti edebilmesi için inşa edilen GES'in sulama yapılmadığında da şebekeye enerji vermesi hem memleket için hem de yatırımı yapan kişi için bir avantaj olacaktır.
Kış aylarında GES boşta beklemesin enerji üretsin isteriz.

9 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğinde artık bu durum aşağıdaki şekilde uygulanabiliecek.
 

  • Tarım arazilerinin bir kısmına sözleşme gücünüz kadar GES kurabilirsiniz ve de 5.1.c kapsamında mahsuplaşma yapabilirsiniz. Hatta ihtiyaç fazlası enerjinizi de satabilirsiniz.
  • Artık ihtiyacınız olan enerjiyi 1 yıllık fizibilite ile hesaplayarak yatırım yapabilirsiniz.
  • Tarım'da kullanacağınız enerjinin %100'ünü artık GES'ten karşılayabilirsiniz.
  • Tarımsal sulama amaçlı yapılacak yatırımlar artık daha ekonomik olacak ve de daha kısa sürede kendini amorti edecektir.

 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE-11/2

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim tesisleri, gerçek ve tüzel kişilere ait atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parsel ya da parseller üzerinde, tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.

 

MADDE-11/4

İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, tarım arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulabilir. Ancak ilgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz. Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında verilen Onay Belgesinin sunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü kapsamındaki başvurular, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilir.

 

ENERJİ DEĞERLİ ANCAK TOPRAK DAHA DEĞERLİDİR.

ENERJİNİN ALTERNATİFİ ÇOK, TOPRAĞIN ALTERNATİFİ NEDEREYSE HİÇ YOK!

LÜTFEN ALTERNATİFİNİZ VARSA TARIM ARAZİSİNİ KULLANMAYINIZ!

TARIM ARAZİSİ KULLANMAK ZORUNDA İSENİZ ATIL ALANLARI TERCİH EDİNİZ!

TOPRAĞIMIZI KORUYALIM...!!!